Programma

De “Tri-Training 4” bestaat uit drie onderwerpen, met drie verschillende docenten.

 • Slechthorendheid en het brein - KNO-arts Linda Schot, Rob van der Hulst of Hans Joustra
 • De branche en technieken veranderen. Welke kanten kan het op gaan? - Thijs Thielemans
 • Auto-REM, instellen op afstand en diverse App's voor de audicien – Second Opinion

Inhoud

Slechthorendheid en het brein

De audiologie van de toekomst zal steeds vaker te maken krijgen met steeds ouder wordende cliënten.
We zien de mens wel ouder worden, maar de kans is groot dat hij/zij niet op een gezonde manier ouder wordt, want ouderdom komt met gebreken.
Er wordt al veel geschreven over de relatie tussen horen/verstaan en dementie. Over horen en vallen. Over gehoorverlies, slecht verstaan en vereenzaming. Over sociaal isolement. Over dementie. Over hersenbloedingen, tia’s en beroertes. Over diabetes en slechthorendheid.
En daartegenover een aantal andere kreten; Brain-hearing. Geavanceerde hoortoesteltechnieken. Op tijd met gehoorrevalidatie beginnen. Goede begeleiding bij een proefperiode met hoortoestellen.
Voor de ouder worden de mens is het voor de audicien ook zinvol om signalen op te pakken om snel te reageren bij herseninfarcten, tia’s en beroertes.

De branche en technieken veranderen. Welke kanten kan het op gaan?

In dit onderdeel van de “Tri-Training 4” wordt, aansluitend op het reeds besproken onderwerp Telecare, gesproken over de blended care (in Nederland beter bekend als hybride zorg). Je kunt dit  met je eigen klanten inzetten maar iedere functionaris zou, als onderdeel van de keten, de samenwerking met andere ketenpartners kunnen opzoeken om zo de klanten die medische of audiologische zorg nodig hebben (conform het NOAH protocol) online zorg te kunnen aanbieden wanneer dat mogelijk en wenselijk is. Het videoconsult audiologie zal hierin als voorbeeld gebruikt worden om de mogelijkheden te bespreken.

Daarnaast zal in de training gesproken worden over de verschillende ‘nieuwe’ hoorhulpmiddelen die ons land (mogelijk) gaan veroveren. Self-fitting hoortoestellen, PSAP’s en OTC devices komen aan bod. Vragen zoals: Wat is wat? Wat zijn de verschillen? Hoe werkt het? Hoe functioneren deze toestellen ten opzichte van ‘echte’ hoortoestellen? zullen beantwoord worden. Tevens zal aangestipt worden hoe de komst van deze hulpmiddelen de hoorzorg in Nederland zou kunnen beïnvloeden.

Auto-REM, instellen op afstand en diverse App's

Telecare
Over “het op afstand instellen van hoortoestellen” gaat het eerste deel van de presentatie van Second Opinion. Immers het instellen van hoortoestellen via een online verbinding is nu al mogelijk en kan in principe door iedere audicien gebruikt worden. Wat zijn de voor- en de nadelen. Wanneer moet je het overwegen, vooral wel of juist niet doen.

Auto-REM
Het tweede onderdeel van de training zal gaan over de nu ook al bestaande mogelijkheid om hoortoestellen in te stellen met behulp van “Auto-REM”. In deze presentatie kijken we naar de vele ins- en outs van “Auto-REM”.

App’s
Het derde en laatste onderdeel van de training zal er gekeken worden naar een aantal App’s die gratis of tegen heel lage kosten verkrijgbaar zijn en nuttige toepassing kennen voor audiciens in het kader van hun beroepsuitoefening of betreffende hun eigen educatie.
Hierbij valt te denken aan de dB meter-app, de functie generator, de echo en nagalm meter, de lawaaidosis meter en metingen rond spectrogrammen.

Leerdoelen

Het doel van deze training is de audicien, audiologie-assistent, audioloog een training aan te bieden, waarin hij/zij kennis op kan doen, die meteen in de dagelijkse praktijk gebruikt kan worden.

Cursusdetails ONLINE:

 • Prijs: € 160,00
 • book iconLessen: 3
 • StAr: 48 punten
 • SEMH: 48 punten

Cursusdetails LIVE:

 • Prijs: € 225,00
 • book iconLessen: 3
 • StAr: 48 punten
 • SEMH: 48 punten
 • Data: Nog niet bekend