Programma

 1. Voorbereiden 2 casussen uit eigen praktijk (30 min per casus)
 2. Casuïstiek bespreken (45 min per casus)
 3. Eindbespreking (30 min)

Planning van de training gebeurt in overleg met de deelnemer

Inhoud

De audicien selecteert 2 casussen uit zijn/haar eigen praktijk. De audicien vraagt toestemming aan de klant om de gegevens anoniem te mogen bespreken. Het kan een casus zijn die door de audicien als moeilijk is ervaren en waarbij de audicien heel veel vragen heeft, maar zou ook een ogenschijnlijk ‘probleemloze’ casus kunnen zijn. Beide casussen worden minimaal twee weken voor aanvang van de training op een, volgens de AVG wetgeving, veilige manier naar de cursusgever gestuurd ter voorbereiding. Dit omvat het audiogram, het intakeformulier, de werkaantekeningen, de vrije veld spraakaudiometrie en REM metingen, de eventuele vragen van de audicien en andere benodigde gegevens. Alle gegevens worden geanonimiseerd zodat ze niet te herleiden zijn tot een persoon. Wanneer volgens de cursusgever aanvullende informatie nodig is, zal hij de audicien verzoeken om deze gegevens alsnog aan te leveren.

Op de trainingsdag worden beide casussen in detail besproken, uitgaande van 45 minuten per casus. Het audiogram, keuze van hoortoestel, configuratiekeuze, andere keuzes tijdens de aanpassing en eventuele gevolgen van de keuzes komen uitgebreid aan bod en kunnen middels simulatie meteen verder bekeken worden. Specifieke vragen van de audicien worden ook besproken.

Tijdens de eindbespreking wordt bekeken of beide casussen raakvlakken hebben; zijn er onderdelen die in beide casussen ‘mis’ gaan of juist ‘goed’ gaan. Wat zijn aandachtspunten en op welke onderwerpen kunnen nog stappen in de professionele ontwikkeling gemaakt worden. De eindbalans wordt opgemaakt.

Leerdoelen

 • Kritische blik op eigen handelen (retrospectief)
 • Toename kennis over gevolgen van gemaakte keuzes tijdens aanpasproces
 • Meer weloverwogen keuzes maken tijdens het aanpasproces
 • Audiologische kennisoverdracht
 • Intervisie

Cursusdetails ONLINE:

 • Prijs: € 200,00
 • book iconLessen: 1
 • StAr: 24 punten
 • SEMH: 24 punten
 • Data: n.t.b.

Cursusdetails LIVE:

 • Prijs: € 250,00
 • book iconLessen: 1
 • StAr: 24 punten
 • SEMH: 24 punten
 • Data: n.t.b.