Inhoud

n deze cursus wordt aan de hand van het StAr handboek de processen van een hoortoestelaanpassing vanaf de intake tot de first fit uitgebreid doorgenomen met behulp van casuïstiek, literatuur, stellingen en praktijkervaring van een (klinisch fysicus) audioloog. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Aandachtspunten bij de audiometrie (o.a. beengeleidingsdrempels bij 250 en 4000 Hz) 
 • Zelf verwijzen en beoordelen van verwijzingen
 • Hoe een geschikt hoortoestel te kiezen (o.a. keuze van type hoortoestel (AHO/LIHO/IHO) en keuze van configuratie (maatwerk vs. universeel))
 • Hoe kom je tot een optimale first fit van het toestel (o.a. instellen van akoestische parameters, feedbackregeling en het gebruik van rekenregels) waarbij de software van de fabrikanten uitgebreid vergeleken en onderzocht wordt. Vragen zoals "Wat gebeurt er als je een bepaalde setting in de software aanpast?" zullen beantwoord worden. 

De cursist wordt gevraagd om een actieve bijdrage te leveren aan de discussies die ontstaan. Met de verkregen kennis zal de cursist zich meer bewust zijn van de gevolgen van keuzes die gemaakt worden gedurende het proces van intake tot first fit. Hierdoor kan de cursist meer gedegen keuzes maken, tot een betere first fit komen, sneller een optimaal eindresultaat bereiken en uiteindelijk meer tevreden cliënten krijgen.

Cursusdetails ONLINE:

 • Prijs: € 165,00
 • book iconLessen: 2
 • StAr: 25 punten
 • SEMH: 25 punten

Cursusdetails LIVE:

 • Prijs: € 200,00
 • book iconLessen: 1
 • StAr: 25 punten
 • SEMH: 25 punten
 • Data: Nog niet bekend